Мета курсу “Агрохімія”: дати систематизовані теоретичні знання про зміни, які відбуваються в системі ґрунт-рослина-добрива з метою застосування засобів хімізації для поліпшення умов живлення рослин, підвищення родючості ґрунту.

Сформувати практичні навички  вивчення фізіико-хімічних та агрономічних властивостей ґрунтів та вирощування рослин; аналізу рослин для оцінки якості врожаю, аналізом добрив.

Завдання курсу: сформувати у студентів знання про агрохімічні властивості ґрунту, потребу рослин в елементах живлення, склад, властивості та застосування мінеральних та органічних добрив. Навчити методикам проведення польових та вегетаційних дослідів в агрохімії.